3.– 6. Října 2019 | Dublin

Oftalmologická konference v Dublinu na téma „Nejnovějsí poznatky v oftalmologii“

Cestovní zprávaOftalmologie

Oftalmologická konference v Dublinu
MVDr. Melanie Mošťková - cestovní zpráva - ESVO konference

Letošní oftalmologická konference na téma „Nejnovějsí poznatky v oftalmologii“ se konala v irském Dublinu. Hlavními přednášejícími byli Dr. Marta Leiva z veterinární univerzity v Barceloně a Dr. John Sapienza z New Yorku.

První předkongresový den byl věnován dědičným očním vadám. Každý posluchač měl možnost se zapojit do interaktivního kvízu s možností hlasování přes aplikaci v mobilním telefonu a zhodnotit tak své znalosti v oblasti posuzování dědičných očních vad.

Na nedělním workshopu „Interferometrie a meibografie“ vedeným profesorem Claudiem Perucciem z Torina jsme měli možnost seznámit se s novými možnostmi hodnocení kvality slzného filmu.

Páteční a sobotní program byl nabitý skvělými přednáškami na témata, která řeší denně každý veterinární oftalmolog, počínaje jednoduchými onemocněními víček až po komplikované případy, pochopení plemenných rozdílů a nutnosti posuzovat pacienta individuálně a podle toho následně zvolit vhodné řešení.

Probrána byla celá řada chirurgických technik, jak řešit špatné postavení víček, které mohou vést až poškození oka a ztrátě zraku při jejich neřešení.

Dalším tématem byla chirurgie rohovky.Techniky, které zde byly prezentovány, provádíme i na našem pracovišti například superficiální keratektomie diamantovou bruskou, lamelární keratektomie při řešení dermoidu nebo korneálním sekvestru, konjuktivální flapy při řešení hlubokých rohovkových defektů, stejně tak korneokonjuktivální transpozice a v neposlední řadě využití heterologních materiálů jako porcinní submukoza či amniová membrána na podporu hojení rozsáhlých rohovkových defektů.

Další přednáška byla věnována onemocněním orbity, jak k takovému pacientovi přistupovat, možné diferenciální diagnózy a jak tato onemocnění lze léčit. Nejčastějšími příčinami exoftalmu jsou zánětlivé stavy, infekce, abscesy, granulomy, traumata, onemocnění zubů, nádorová onemocnění, cysty a kraniomandibulární ostepatie. Pro diagnostiku těchto stavů je nutné využít pokročilejších diagnostických metod, stanovení hematologických a biochemických parametrů, ultrasonografie, rentgenologie, magnetická rezonance a počítačová tomografie.

Poslední páteční přednáška byla o onemocnění slzného aparátu a možných chirurgických technikách na slzném aparátu. Na úvod byla zmíněna důležitost slzného filmu pro oko, jeho fyziologické složení, možnostech měření slz kvantitativně, ale také kvalitativně pomocí meibometrie a interferometrie, kterou jsme měli možnost vyzkoušet na nedělním workshopu. Deficit slz může být vrozený nebo získaný. Častými příčinami nedostatku slz bývají autoimunitní, neurogenní, endokrinní a infekční onemocnění, nedostatek vyvolán některými druhy léků, traumaty, iatrogenně, radiací případně nádory. Deficit slz je možné řešit medikamentózně či chirurgicky a to transpozicí parotideálního duktu (přesunutí papily slinné žlázy do spojivkového vaku postiženého oka).

Řešení vysokého nitroočního tlaku/glaukomu/zeleného zákalu u psa bylo na programu sobotního dopoledne. Byly zde zmíněny všechny možné přístupy k terapii glaukomu. Nejdůležitější je posouzení, zda-li postižené oko je vidoucí či nevidoucí, zda jde o akutní či chronický stav. Možností terapie je využití drenážních technik (gonioimplantáty), diodový laser pro destrukci corpus ciliare.

Důležitým kritériem pro dobrý výsledek operace šedého zákalu je důkladná selekce pacientů. Vždy je potřeba zhodnotit celkový zdravotní stav pacienta, souběžná onemocnění, věk a chování pacienta a možnosti majitele. U senilních pacientů je nutné nejdříve vyřešit souběžná onemocnění a následně lze přistoupit k plánování operace čočky.
Oftalmologická konference v Dublinu na téma „Nejnovějsí poznatky v oftalmologii“