Medipet

Poslání Veterinární kliniky Medipet je od vzniku praxe v roce 1995 stále stejné – pomáhat zvířatům a lidem. Chceme toho dosáhnout poskytováním specializované veterinární léčebné péče v oborech ortopedie, oftalmologie a diagnostice a léčbě bolesti. Obecně se zaměřujeme na chirurgickou léčbu a perioperační péči podle standardizovaných postupů. Profesionálním přístupem a efektivní komunikací se snažíme být s Vámi partnery ve společné péči o Vaše zvířata. Kvalitním řízením zajišťujeme rozvoj pracoviště a spokojenost členů týmu.

Abychom to dokázali, klademe důraz na týmovou spolupráci. A to nemyslím jen v kolektivu pracovníků kliniky. Tým se snažíme vytvořit i s Vámi, jelikož úroveň naší vzájemné spolupráce a důvěry má přímý vliv na léčbu Vašeho zvířete a na její výsledky.

Za 29 let činnosti jsme schopni těžit ze zkušeností a správně směrovat investice do nových přístrojů a do kontinuálního vzdělávání. Udržujeme tak péči ve specializovaných oborech na stále vysoké úrovni.

Vzdělávání také poskytujeme dalším veterinárním lékařům pořádáním tradičních zlínských kurzů a kongresů, od roku 2018 pak jedinečným cyklem seminářů pod názvem Večerní škola Medipet. Jako lektoři zde vystupují veterinární lékaři Medipetu a pozvaní specialisté.

Spolupracujeme s kolegy a kolegyněmi v našem regionu. Ti využívají naši kliniku z důvodů širokého vybavení a specializované péče jako referenční pracoviště. V mnoha případech také sami využíváme spolupráci se specialisty a dalšími laboratořemi a výzkumnými ústavy doma i v zahraničí.

Standardizované postupy Veterinární klinika Medipet zavedla jako první v ČR. V oblasti veterinární péče plníme Veterinární standardy ČAVLMZ a v oblasti řízení normu ISO 9001. Certifikační audit firmou Bureau Veritas proběhl 25. července 2019, 15. července 2020 pak dozorový audit. Standardizované pracovní postupy snižují při naší práci riziko chyb. Profesionální individuální přístup ke klientovi poznáte na zvládnuté efektivní komunikaci i ve složitých situacích, o které v medicíně není nouze. Abychom mohli požadavky a přání zákazníků efektivně uspokojovat, aktivně je zkoumáme průzkumy a dotazníky. Za každý návrh na zlepšení našich služeb jsme Vám vděční.

Věřím, že s našimi službami budete spokojení.
Přeji Vám i Vašim miláčkům hodně zdraví a pohody!


Za kolektiv Veterinární kliniky Medipet,
MVDr. Jiří Jahoda