Večerní škola Medipet Vás srdečně zve na workshop pro veterinární lékaře:

Specifika sonografického vyšetření dutiny břišní u geriatrických psů a koček

Registrace na workshop >>

Detaily workshopu:

Co vás čeká

Praktický přístup k sonografickému vyšetření geriatrických pacientů, zaměření se na rozlišení klinicky nevýznamných nálezů od změn, které jsou skutečně důležité. Nejčastější algoritmy vyšetření geriatrických pacientů.

Zajímavost workshopu: Kdy a proč zahrnout do diagnostiky seniorů sonografické vyšetření.

Program workshopu | Čtvrtek 20.4.2023 v 18.00h

  • 18.00 - 18.40 Sonografické vyšetření dutiny břišní ve světle senilních změn.
  • 18.40 - 19.20 Nejčastější sonografické nálezy u geriatrických pacientů. Jaké změny jsou fyziologické nebo klinicky nevýznamné a na které sonografické příznaky je třeba se soustředit u specifických onemocnění.
  • 19.20 - 19.50 Přestávka s občerstvením, výstava firem Covetrus a Chironax FM
  • 19.50 - 21.00 Praktická část - Nejčastější algoritmy vyšetření geriatrických pacientů.
  • 21.00 - 21.30 Otázky a odpovědi

Workshop povedou:

  • MVDr. Josef Zatloukal, PhD.
  • MVDr. Josef Zatloukal, PhD.

Uznávaný odborník na zobrazovací metody malých zvířat MVDr. Josef Zatloukal, PhD., promoval na VFU Brno 1998, následně pracoval na univerzitě jako asistent a potom vedoucí oddělení zobrazovacích metod, v tomto oboru léta přednáší a publikuje.
V roce 2005 založil se svou paní Veterinární klinku Socrates, kde se věnuje zobrazovací diagnostice (RTG a sono), chirurgii, ortopedii, neurologii, onkologii a interně (onemocnění srdce a dýchacích cest).

  • MVDr. Petra Maňásková

MVDr. Petra Maňásková se v praxi zaměřuje na kardiologii a pneumologii.
Je dlouholetou posuzovatelkou dědičných srdečních vad psů.
Více informací zde >>

Cena workshopu: 3850,- Kč vč. DPH
V případě dotazů volejte: +420 577 222 737