Spolupráce Veterinární kliniky Medipet s ostatními veterinárními lékaři má dlouholetou tradici. Její náplní je společná péče o pacienty a vzdělávání. Veterinární klinika Medipet pravidelně zve referující lékaře na své semináře a kongresy. Referující lékaři se na Medipetu také mohou zúčastnit operací a zákroků jejich pacientů. Aby byla spolupráce i nadále úspěšná, pracujeme podle těchto standardů referování pacientů:

Standardy odesílání na referenční pracoviště

Odesílající veterinární lékař by měl: