Standardy referování pacientů

Spolupráce Veterinární kliniky Medipet s ostatními veterinárními lékaři má dlouholetou tradici. Její náplní je společná péče o pacienty a vzdělávání. Veterinární klinika Medipet pravidelně zve referující lékaře na své semináře a kongresy. Referující lékaři se na Medipetu také mohou zúčastnit operací a zákroků jejich pacientů. Aby byla spolupráce i nadále úspěšná, pracujeme podle těchto standardů referování pacientů:

Standardy odesílání na referenční pracoviště

Odesílající veterinární lékař by měl:

Povinnosti během procesu odeslání na referenční pracoviště

Odesílající veterinární lékař by měl:

Povinnosti po referování pacienta

Odesílající veterinární lékař by měl:

Povinnosti obou lékařů před referováním pacienta:

Přijímající i odesílající lékař by měli:

Přijímající lékaři by měli:

Povinnosti/zodpovědnost obou lékařů během procesu referování:

Přijímající i odesílající lékař by měli postupovat následovně: