Politika Veterinární kliniky Medipet

Vážení klienti Veterinární kliniky Medipet!

Poslání Veterinární kliniky Medipet je od vzniku praxe v roce 1995 stále stejné – pomáhat zvířatům a lidem . Chceme toho dosáhnout poskytováním kvalitní nepřetržité veterinární péče. Zbavovat tak malá zvířata utrpení způsobené nemocemi a pomáhat jejich majitelům v péči o ně.

Abychom to dokázali, klademe důraz na týmovou spolupráci. A to nemyslím jen v kolektivu pracovníků kliniky. Tým se snažíme vytvořit i s Vámi, jelikož úroveň naší vzájemné spolupráce a důvěry má přímý vliv na léčbu Vašeho zvířete a na její výsledky.

Od začátku se také úzce zaměřujeme na naše hlavní obory - akutní medicínu, chirurgii a ortopedii, oftalmologii a stomatologii. Jsme zde schopni za 25 let činnosti těžit ze zkušeností a správně směrovat investice do nových přístrojů a do kontinuálního vzdělávání. Udržujeme tak péči v těchto oborech na stále vysoké úrovni.

Vzdělávání také poskytujeme dalším veterinárním lékařům pořádáním tradičních zlínských kurzů a kongresů, od roku 2018 pak jedinečným cyklem seminářů pod názvem Večerní škola Medipet. Cyklus je zaměřen především na témata veterinární urgentní péče a jako lektoři zde vystupují veterinární lékaři Medipetu a pozvaní specialisté.

Spolupracujeme s kolegy a kolegyněmi v našem regionu. Ti využívají naši kliniku z důvodů nonstop služby, širokého vybavení a specializované péče jako referenční pracoviště. V mnoha případech také sami využíváme spolupráci se specialisty a dalšími laboratořemi a výzkumnými ústavy doma i v zahraničí.

Standardizované postupy Veterinární klinika Medipet zavádí jako první v ČR. V oblasti veterinární péče plníme Veterinární standardy ČAVLMZ a v oblasti řízení normu ISO 9001. Certifikační audit firmou Bureau Veritas proběhl 25. července 2019. Standardizované pracovní postupy snižují při naší práci riziko chyb. Profesionální individuální přístup ke klientovi poznáte na zvládnuté efektivní komunikaci i ve složitých situacích, o které v medicíně, zvláště té akutní, není nouze. Abychom mohli požadavky a přání zákazníků efektivně uspokojovat, aktivně je zkoumáme průzkumy a dotazníky. Za každý návrh na zlepšení našich služeb jsme Vám vděční.

Věřím, že s našimi službami budete spokojení.

Přeji Vám i Vašim miláčkům hodně zdraví a pohody!

Za kolektiv Veterinární kliniky Medipet

MVDr. Jiří Jahoda