Oftalmologie, veterinární oční lékařství

Veterinární oftalmologie - Certifikované posouzení dědičných očních vad u psů a koček na Veterinární klinice Medipet
Odborný garant
MVDr. Melánie Mošťková
Co dělat v případě očního poranění, zarudnutí oka, očního výtoku či tření oka packou?
1. Volat na recepci kliniky, tel. 577 222 737, s recepční můžete dohodnout ihned klinické vyšetření lékařem (453 Kč)
2. V případě zájmu o specializované oční vyšetření budete objednáni k dr. Mošťkové (kompletní oční vyšetření 920 Kč - 3000 Kč)
3. Pokud je nutné provést další vyšetření, např. RTG, USG nebo ERG, cenu Vám stanovíme předem.
4. Vychází-li z vyšetření potřeba provedení chirurgické léčby, lékař stanoví její rozsah, prognózu, cenu a pooperační péči.

Veterinární oční lékařství je dynamicky se rozvíjející obor veterinární medicíny, který v České republice doznal v posledních letech značného pokroku a jeho vývoj úroveň je srovnatelná se světem.

Pracovní náplní specialisty veterinárního očního lékaře je řešení zdravotních problémů oka, které jsou mnohdy podobné jako onemocnění očí u lidí. Často se pak v naší ordinaci setkáváme se zeleným nebo šedým zákalem, nádory, vrozenými defekty víček, zánětlivými onemocněními, poruchami funkce slzné žlázy, degenerativními onemocněními sítnice, rohovkovými vředy a mnohými dalšími.

Je naším prvořadým zájmem od roku 1997, aby Veterinární klinika Medipet poskytovala služby v oblasti veterinární oftalmologie na špičkové úrovni.

Pro udržení současného vysokého standartu poskytovaných služeb se nejen pravidelně zúčastňujeme odborných kongresů s oční problematikou doma i v zahraničí, ale také sami organizujeme vzdělávací semináře pro praktické veterinární lékaře z celé republiky. Zlín tak navštívil u příležitosti pořádání kongresu Glaukom pro veterinární lékaře sám prof. Bedford z Anglie, MVDr. Beránek ze Specializovaného očního pracoviště Pardubice pak na naší klinice vedl po pět let praktické workshopy. I nadále se specialisty oftalmology spolupracujeme a publikujeme původní články v odborných časopisech.

V současné době zajišťuje v oblasti veterinární oční medicíny naše zlínské pracoviště tyto okruhy služeb:

1. Diagnostický servis

2. Chirurgický servis

Publikace doktorky Mošťkové z oftalmologie