MVDr. Michala Falisová

Krátký životopis

V roku 2008 jsem absolvovala odbor kynológia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Košicích. Odbor všeobecného veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě V Košicích jsem absolvovala v roku 2017. Zúčastnila jsem se vyměnného pobytu Erasmus ve Španělsku na Universidad de León. Kde jsem studovala jeden akademický rok. Během studia jsem absolvovala vzdělávací aktivity uspořádané univerzitou a zúčastnila jsem se kongresu Chirurgických dny Dr. Juraja Fajnora na téma Anestezie v praxi společenských zvířat ve Smolenicích.

Profesní členství

  • Komora veterinárních lékařů ČR
  • ČAVLMZ Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat

Přednášková činnost

Typy dýchání, obstrukce horních cest dýchacích - Večerní škola Medipet, 2018, Zlín

Doporučená odborná literatura

  • The Merck Veterinary Manual
  • Small Animal Internal Medicine (Richard W. Nelson, C. Guillermo Couto)

Oblíbená četba

  • Umění naslouchat, Mít, nebo být? (Erich Fromm)