Léčba bolesti a akupunktura

Odborný garant
MVDr. Lubomír Sojka, GPCert (WVA&CPM)
Kdy je vhodné vyhledat specialistu na léčbu bolesti a akupunkturu zvířat?
1. Pokud Váš veterinární lékař tuto návštěvu a způsob ošetření doporučí.
2. V případě, že Vaše zvíře trpí bolestí, která nereaguje na běžnou léčbu analgetiky.
3. Když můžete pozorovat výrazný dopad chronické bolestivosti (např. u artrozy kloubů) do běžného životního režimu zvířete.
4. Pokud standardní léčba bolestivosti má výrazné vedlejší účinky či běžné léky jsou kontraindikovány (např. při souběžném onemocnění jater nebo ledvin).
5. Když je zvíře po úraze/operaci míchy a je třeba použít maximální neurostimulaci (elektroakupunkturu) k návratu citlivosti a chůze.
5. Pokud je i akutní bolestivost nezvladatelná a zvíře naříká a reaguje i na banální dotek/pohlazení další bolestivou reakcí - stav tzv. alodynie.

Naším úkolem je zmírnit utrpení pacienta, při déletrvajícím průběhu zabránit škodlivým chronickým bolestivým syndromům a navrátit zvířatům radost z pohybu a života.

Ambulance léčby bolesti zvířat, provozovaná na klinice Medipet, má za cíl přesně a včas diagnostikovat jak akutní, tak zejména chronické bolestivé stavy zvířat. Identifikovat dopad bolesti na zdraví a životní projevy pacientů a nastavit adekvátní léčebný program.

Léčba především chronické bolesti je v rámci veterinární medicíny v podmínkách ČR zatím stále ještě v plenkách. Je to obrovská škoda, protože v zahraničí jsou již specializované kliniky standardem., stejně tak i patřičná oddělení v rámci veterinárních univerzit. Klinika Medipet se tak stává prvním pracovištěm tohoto typu u nás.

Veterinární lékař po pečlivém vyšetření zvířete a prostudování detailního speciálního dotazníku vyplněného majitelem určí zdroj, typ a charakter bolesti. Dále nastaví individualizovaný léčebný plán a doporučí adekvátní chovatelská opatření.

Nedílnou součástí léčby je i akupunktura. Snažíme se ji aplikovat seriosně, na základě mezinárodního odborného konsensu a dle tzv. západního(vědeckého) standardu. V indikovaných případech a také v rámci rehabilitace po poraněních míchy či mozku používáme elektroakupunkturu s maximální možnou stimulací nervového systému.

Co můžeme tedy nabídnout:
Komplexní přístup k bolestivým stavům zvířat pod záštitou jediného certifikovaného veterináře v rámci ČR.
Vypracování a nastavení individualizovaného léčebného plánu s následnými chovatelskými opatřeními(dietetika)..
Možnosti léčby jak klasickými analgetiky, tak speciálními neuromodulačními preparáty. U indikovaných případů také pomocí (elektro)akupunktury.
Terapie zvláště úporných bolestivých případů s mocí krátkodobých infuzí specifickými a velmi účinnými látkami za použití lineárního dávkovače.
Možnost dlouhodobější léčby s pomocí magnetoterapie.
Ošetření akupunkturou mezinárodně certifikovaným terapeutem i v případě poranění páteře, míchy, periferních nervů či velkých kloubů v rámci komplexního ortopedického přístupu či v průběhu rehabilitace po operacích.