Léčba bolesti a akupunktura

Odborný garant
MVDr. Lubomír Sojka, GPCert (WVA&CPM)
Bolest dokáže být děsivá, stejně tak i strach z ní. Je jedním z nejčastějších důvodů k návštěvě veterinárního pracoviště a při jejím nezvládnutém rozvoji vede často k eutanazii zvířete.

Naším úkolem je zmírnit utrpení pacienta, při déletrvajícím průběhu zabránit škodlivým chronickým bolestivým syndromům a navrátit zvířatům radost z pohybu a života.

Ambulance léčby bolesti zvířat, provozovaná na klinice Medipet, má za cíl přesně a včas diagnostikovat jak akutní, tak zejména chronické bolestivé stavy zvířat. Identifikovat dopad bolesti na zdraví a životní projevy pacientů a nastavit adekvátní léčebný program.

Léčba především chronické bolesti je v rámci veterinární medicíny v podmínkách ČR zatím stále ještě v plenkách. Je to obrovská škoda, protože v zahraničí jsou již specializované kliniky standardem., stejně tak i patřičná oddělení v rámci veterinárních univerzit. Klinika Medipet se tak stává prvním pracovištěm tohoto typu u nás.

Veterinární lékař po pečlivém vyšetření zvířete a prostudování detailního speciálního dotazníku vyplněného majitelem určí zdroj, typ a charakter bolesti. Dále nastaví individualizovaný léčebný plán a doporučí adekvátní chovatelská opatření.

Nedílnou součástí léčby je i akupunktura. Snažíme se ji aplikovat seriosně, na základě mezinárodního odborného konsensu a dle tzv. západního(vědeckého) standardu. V indikovaných případech a také v rámci rehabilitace po poraněních míchy či mozku používáme elektroakupunkturu s maximální možnou stimulací nervového systému.

Co můžeme tedy nabídnout:
Komplexní přístup k bolestivým stavům zvířat pod záštitou jediného certifikovaného veterináře v rámci ČR.
Vypracování a nastavení individualizovaného léčebného plánu s následnými chovatelskými opatřeními(dietetika)..
Možnosti léčby jak klasickými analgetiky, tak speciálními neuromodulačními preparáty. U indikovaných případů také pomocí (elektro)akupunktury.
Terapie zvláště úporných bolestivých případů s mocí krátkodobých infuzí specifickými a velmi účinnými látkami za použití lineárního dávkovače.
Možnost dlouhodobější léčby s pomocí magnetoterapie.
Ošetření akupunkturou mezinárodně certifikovaným terapeutem i v případě poranění páteře, míchy, periferních nervů či velkých kloubů v rámci komplexního ortopedického přístupu či v průběhu rehabilitace po operacích.