Kardiologie, posuzování dědičných srdečních vad

Kardiologie, posuzování dědičných srdečních vad na Veterinární klinice Medipet
Odborný garant
MVDr. Petra Maňásková
V jakém případě nechat Vašemu mazlíčkovi vyšetřit srdce?
1. V případě, že pozorujete následující obtíže: problémy s dýcháním, kašel, zvýšená unavitelnost, slabost, snížená tolerance zátěže, mdloby, kolapsové stavy, ochrnutí pánevních končetin u koček.
2. V případě, že to doporučí Váš ošetřující lékař v rámci předoperačního vyšetření (před plánovaným zákrokem v celkové anestezii)
3. V případě, že v rámci preventivního vyšetření zachytí Váš lékař u štěněte šelest na srdci (může se jednat o vrozenou srdeční vadu).
4. V případě mladých psů, kteří se řadí k predisponovaným plemenům (ve zvýšené míře se u nich vyskytuje určitá srdeční vada, v rámci screeningu dědičných srdečních vad je nutné posoudit, zda je jedinec vhodný do chovu)
5. V případě predisponovaných plemen koček, u kterých se ve zvýšené formě vyskytuje některá z forem kardiomyopatie.

Poskytované služby v rámci kardiologie:

Vedení terapie kardiologického pacienta

V případě nutnosti specializovaných výkonů (CT vyšetření, chirurgie na srdci, holter monitoring) doporučíme odborné pracoviště.

Jak probíhá kardiologické vyšetření?

Vyšetřením získáme informace o činnosti srdce, vzhledu srdečních chlopní, vzhledu a velikosti jednotlivých srdečních oddílů, které lze z určitých projekcí přesně změřit.

Pokročilejší metoda v sonografickém vyšetření srdce je pak dopplerovské vyšetření (barevný a spektrální doppler), kterým hodnotíme především rychlost, směr a kvalitu krevního toku. (např. průtok krve na chlopních). Umožňuje nám to tak hodnotit závažnost určitých onemocnění (např. stenotické vady srdce) a také detekovat nedomykavost na patologicky změněných chlopních.

Co dělat v případě, že jste se rozhodli Vašemu mazlíčkovi nechat vyšetřit srdce?

1. V případě, že Vám Váš lékař doporučil vyšetření srdce nebo jste se pro něj rozhodli, zavolejte nám na recepci na tel: 577 222 737
2. Pokud nejde o akutního pacienta a vyšetření je preventivní budete objednáni na nejbližší termín k MVDr. Maňáskové a po základním klinickém vyšetření Vám budou doporučeny nejvhodnější diagnostická metody.
3. Pokud se jedná o akutního pacienta s kašlem či dýchacími obtížemi volejte prosím na recepci na tel: 577 222 737.
Budete objednáni k právě sloužícímu lékaři, ten po základním klinickém vyšetření zhodnotí stav pacienta, provede stabilizaci a základní léčbu. Pokud bude potřeba objedná Vás na nejbližší termín k MVDr. Maňáskové.