8. Listopadu 2019 | Brno

Episkleritis u psa

KasuistikaOftalmologie

Kasuistika - Episkleritis u psa
Odborný garant
MVDr. Melánie Mošťková
Stáhnout článek jako PDF

Souhrn

Episkleritis je popisována jako primární zánětlivé onemocnění sklery a episklerální tkáně, které je zpravidla imunitně zprostředkované. Zánětlivý infiltrát bývá přítomný okolo celého korneosklerálního limbu, může postihovat jedno nebo obě oči a proces bývá často chronický. Onemocnění se na očích projevuje blefarospasmem doprovázeným výtokem, konjuktivální hyperemií, korneálním edémem a neovaskularizací rohovky. Přilehlé struktury oka mohou být také postiženy a zánětlivě změněny, zřídkakdy dochází ke vzniku nekrotických lézí sklery, uveitidě, ablaci sítnice a nebo glaukomu. Častěji postižená plemena jsou korkšpaněl, kolie, bostonský teriér a rotweiler. Ke vzniku skleritidy/episkleritidy mohou vést některá infekční agens jako Ehrlichia canis, Toxoplasma gondii, Leishmania spp. nebo systémová histiocytóza, chronický glaukom či traumata.

Kasuistika

8 letý čínský chocholatý pes nekastrovaný samec byl na naše pracoviště referován na oftalmologické vyšetření z důvodu hyperemie spojivek a_opacity rohovky na obou očích, výrazněji na pravém oku. Dosavadní lokální terapie antibiotickou oční mastí byla bez efektu. Pacient byl pravidelně vakcinován a odčerven, do zahraničí necestoval a neužívá žádné léky celkově. Celkový zdravotní stav v době první návštěvy byl bez patologií, hematologické a biochemické vyšetření krve bez odchylek od referenčního rozmezí.

Oftalmologické vyšetření

Bilaterálně byla přítomna hlenovitá sekrece, produkce slz měřená Schirmer Tear Test Strips byla v referenčním rozmezí (OS i OD 15 mm/min). Adnexa byla v pozici, bulbární spojivky hyperemické, episklerální nástřik cév se zesílením v okolí episklery, opalescence rohovky, korneální edém a neovaskularizace rohovky. Nitrooční tlak měřený Icare® TONOVET tonometrem byl na obou očích v referenčním rozmezí (OS 16 mmHg, OD 15 mmHg). Přední oční komora, duhovka a zadní oční komora byla bez patologického nálezu, čočka v pozici a fundus bez patologie.

Diagnóza

Imunitně zprostředkovaná genezalizovaná episkleritis

Terapie

Terapie episkleritidy zahrnuje lokální, případně i celkovou imunomodulační terapii, při které se využívají kortikosteroidy, azathioprin, chlorambucil nebo cyklosporin. Topicky lze použít 1% prednisolon acetát nebo 0,1% dexamethason, subkonjuktiválně pak triamcinolon. V_případě infekčního onemocnění je volena vhodná antibiotická terapie.

Závěr

Episkleritidu je nutné odlišit od korneálních dystrofií a degenerací. Diagnostika je založena na klinických nálezech, biopsie a histopatologie je doporučována.

V indikovaných případech se provádí screening imunitně zprostředkovaných onemocnění. Potenciální nežádoucí účinky lokálně aplikovaných kortikosteroidů zahrnují zhoršení hojení poraněné rohovky a vznik korneální degenerace. Epikleritida u většiny pacientů vyžaduje dlouhodobou terapii.

Náš pacient byl medikován lokální aplikací hydrocortisonu (Ophthalmo-hydrocortison Léčiva, oční mast, hydrocortisoni acetas, Zentiva, k.s. Praha, Česká republika) 2x denně po dobu 3 měsíců a ciklosporinovými očními kapkami (Ciclosporini oculog 2% in ol. olivae 10g SA, oční kapky, ciclosporini, Lékárna, Nučice, Česká republika) 2x denně dlouhodobě. Jednorázově byl aplikován subkonjuktiválně metylpresnisolon (Depo-medrol® 40mg/ml, injekční suspenze, methylprednisoloni acetas, Pfizer, spol. s.r.o., Praha, Česká republika).

 • Episkleritida u čínského chocholatého psa.

  Episkleritida u čínského chocholatého psa. Na snímku pravé oko s konjuktivální hyperemií a kongescí episklerálních cév, přítomný korneální edém a neovaskularizace.

 • Levé oko pacienta před nasazením medikace.

  Levé oko pacienta před nasazením medikace. Typická prezentace episkleritidy – konjuktivální hyperemie, edém rohovky a neovaskularizace.

 • Pravé oko měsíc po nasazení medikace

  Pravé oko měsíc po nasazení medikace.

 • Levé oko měsíc po nasazení medikace.

  Levé oko měsíc po nasazení medikace.

 • Pravé oko 2 roky po nasazení medikace.

  Pravé oko 2 roky po nasazení medikace.

 • Levé oko 2 roky po nasazení medikace

  Levé oko 2 roky po nasazení medikace.