Chirurgie a ortopedie Veterinární kliniky Medipet Zlín

Veterinární chirurgie a ortopedie, Veterinární klinika Medipet Zlín
Odborný garant
MVDr. Jiří Jahoda

Chirurgie a ortopedie jsou významnou a nedílnou součástí poskytované péče Veterinární klinikou Medipet od svého vzniku v roce 1995.

Měkkotkáňová chirurgie je u nás zaměřena jak na zákroky volby odpovídající chovatelskému záměru, gynekologické a porodnické zákroky, onkologické zákroky, tak především na chirurgické řešení úrazů a polytraumat, kousných poranění, pozření cizích těles a urgentních stavů v dutině břišní.

Operace páteře provádíme od r. 2003, především v případech onemocnění meziobratlových plotének thorakolumbální a lumbální páteře.

Překotný vývoj malozvířecí ortopedie a dlouholetá praxe přivedly Veterinární kliniku Medipet k miniinvazivní diagnostice a léčbě kloubních onemocnění – artroskopii, kterou jsme zavedli v roce 2012, dále k zaměření se na chirurgické techniky stabilizace kolenního kloubu psů po ruptuře předního zkříženého vazu (TTA Rapid od r. 2013 a TPLO od r. 2017). Léčbu fraktur provádíme jak léty ověřenou extraskeletální fixací (APEF), tak novými implantátovými systémy firmy Intrauma (Fixin locking system).

Dbáme také na špičkovní péči a vybavení v příbuzných oborech anesteziologie a předoperační diagnostika pacientů.

V anesteziologii a chirurgii pracujeme z důvodů minimalizace rizik podle standardizovaných veterinárních postupů – Systém výcviku veterinárních lékařů a sester v CPR a anesteziologii, Předanestetické vyšetření a plán, Informovaný souhlas, Anesteziologický protokol, Školení inhalační anestezie, Předoperační příprava pacienta, Předoperační příprava chirurgického týmu, Sterilizace vybavení a pomůcek).Série příspěvků z ortopedie psů a koček

Připravili jsme pro Vás sérii příspěvků z ORTOPEDIE PSŮ A KOČEK. Proč? Jsme specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu poruch pohybového aparátu.

Odborný garant na Veterinární klinice Medipet je MVDr. Jiří Jahoda. Je specialistou Komory veterinárních lékařů ČR pro posuzování dědičných ortopedických vad u psů a ortopedií se úzce zabývá od r. 1994. Veterinární klinika Medipet je pro diagnostiku kulhání a léčbu pohybového aparátu špičkovně vybavena a prováděné operace jsou v souladu s moderními postupy. To je možné jen díky neustálému vzdělávání hlavně v zahraničí a pravidelnému investování do obnovy a nového vybavení.