VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace STOMATOLOGIE

NOVÉ POZNATKY V TERAPII NEMOCÍ PARODONTU

Periodontálním onemocněním se rozumí progresívní ztráta vazeb mezi zuby a periodontálními tkáněmi (dáseň, alveolární kost, periodontální vaz). Může se prezentovat širokou škálou příznaků s různou kombinací ústupu dásní, hyperplazie dásní, ulcerací, úbytku kosti a tvorby váčků – chobotů. Periodontální onemocnění je výsledkem působení bakteriálních patogenů v kombinaci s hostitelovou reakcí na tyto patogeny. S postupným dozráváním a houstnutím biofilmu na povrchu zubu se vytváří podmínky vhodné pro růst anaerobních a gram-negativních bakterií. Matrix produkovaná biofilmem působí jako ochrana bakterií před lokálním působením desinfekčních prostředků, proto pouze chemická kontrola plaku nemůže být účinná při prevenci tvorby biofilmu. V současnosti se jeví jako nejúčinnější metoda kontroly plaku denní čištění zubů, které vede k mechanickému rozrušení biofilmu předtím, než stačí dozrát a precipitací minerálů se začne formovat zubní kámen.

Mezi lékaři a dokonce i mezi výrobci dentálních produktů vládne mylná představa, že zubní kámen je příčinou periodontálních onemocnění. Hlavním problémem je ale především plak. Zubní kámen přispívá k rozvoji periodontálních onemocnění především tím, že tvoří drsný a pórovitý povrch, na který se může usazovat plak a ten je tak v těsném kontaktu s tkáněmi parodontu. Metody a produkty odstraňující zubní kámen na korunkové části zubu mohou zlepšit vzhled zubů a dutiny ústní, ale mají pouze malý vliv na stav periodontálních tkání. Terapie periodontálních onemocnění je založena na eliminaci subgingiválního plaku.

80% psů starších 5 let a 60% všech domestikovaných koček starších 3 let trpí periodontálním onemocněním. Jedná se o nejčetnější infekční onemocnění na světě.

Jak zmínil ve své přednášce Fraser Hale, DVM, FAVD, DiplAVDC, prezident Kanadské veterinární dentální společnosti, na odborné přednášce v Praze 21. 6. 2003 pořádané firmou Hills, je otázkou, co od terapie periodontálního onemocnění očekáváme. Pro některé majitele je vrcholem zachování chrupu, pro jiné je cílem zbavit se problému natrvalo. Hlavním principem periodontální terapie by měla být eliminace a prevence orální bolestivosti a infekce. V současné době je preferována extrakce postiženého zubu.

Veterinární klinika Medipet nabízí diagnostiku a léčbu nemocí parodontu podle nejnovějších poznatků současné periodontologie:

  • Ultrazvukové čištění korunkového kamene
  • Manuální subgingivální excize a vyčištění
  • Polishing (leštění skloviny)
  • Vyplnění podkostních defektů autogenními štěpy i syntetickými materiály
  • Aplikace gingiválních štěpů
  • Cílená antibiotická léčba
Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz