VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace STOMATOLOGIE

PROBLÉMY CHRUPU U DROBNÝCH HLODAVCŮ

Chybné postavení zubů a s tím spojené potíže s příjmem potravy řešíme nejčastěji u králíků, morčat a činčil. Tyto druhy hlodavců mají všechny zuby neustále dorůstající –tedy stejně jako řezáky kontinuálně dorůstají také stoličky. Pokud nedochází k jejich dostatečnému obrušování (nejčastěji následkem podávání nevhodné stravy s malým podílem vlákniny či méně se vyskytujícího vrozeného abnormálního skusu), zuby přerůstají. Hlodáky mohou přerůstat směrem ven z dutiny ústní, mohou se ale také stáčet směrem do dutiny ústní a pak zraňují patro a měkké tkáně. Stoličky přerůstají buď směrem do dutiny ústní (mohou vytvořit až můstek a zvířátko pak nemůže hýbat jazykem a čelistmi a tudíž ani žvýkat a polykat) nebo směrem do kosti, z níž vyrůstají. V horní čelisti v tomto případě zuby vrůstají do dutiny nosní či mohou tlakem působit na oční kouli, ve spodní čelisti zuby prorůstají spodní stranou čelisti do podkoží a může docházet k tvorbě abscesů.

Obecně se potíže u zvířat s přerostlým chrupem projevují neschopností zavřít tlamku, nadměrným sliněním a následný zánětem trvale vlhké kůže v oblasti krku a hrudi, někdy i předních tlapek, vybíráním si určitého typu potravy (drobné kousky, měkká sousta), padáním potravy z tlamky při krmení, nechutenstvím, výtokem z očí či z nosu, zhoršenou kvalitou srsti, vyhublostí. Zrádné ovšem je, že takto se mohou projevovat i jiná onemocnění.

Prohlídka dutiny ústní je u hladovců vzhledem k velikosti a anatomickému uspořádání obtížná, je možné pokusit se o vyšetření otoskopem (nástrojem pro vyšetření uší) či laryngoskopem (nástrojem k vyšetřování hrdla). Pokud se prohlídka bez zklidnění léky nedaří, je nutno provést rentgenologické vyšetření a ošetření chrupu v celkové anestezii.

Důrazně je potřeba varovat před krácením hlodáků za pomoci kleští, nůžek či jiných podobných nástrojů, toto může vést ke zlomení či naštípnutí zubu, poranění zubního lůžka a následné infekci. Zuby se správně zkracují uříznutím nebo ubroušením za pomoci zubních rotačních nástrojů. Nutno upozornit také na to, že dolní řezáky jsou fyziologicky 2-3 x delší než horní, při nesprávném zkrácení tedy spíše uškodíme než pomůžeme.

U zvířat s tendencí k přerůstání zubů mohou být nutné opakované zákroky v pravidelném intervalu. Pokud ani změna stravy nevede alespoň ke zpomalení přerůstání, je možné zub vytrhnout. Při nedostatečném rozrušení zubního lůžka však může dojít k jeho opětovnému růstu. Stoličky, které vrůstají do kosti, je obtížné až nemožné vytrhnout a navíc vytržení zubu, který prorůstá celou hmotou kosti, může způsobit zlomení této kosti.

Po správně provedeném ošetření chrupu je vhodné podat léky podporující peristaltiku trávicího traktu, analgetika, někdy i antibiotika a než se zvířátko začne samo krmit, podávat asistovaně rekonvalescentní diety.

Komplikací ošetření zubů bývá fakt, že pacienti jsou k lékaři často přineseni pozdě, jsou vyhublí, dehydratovaní, apatičtí. Anestezie u takových pacientů představuje riziko, je tudíž doporučitelné před vlastním zákrokem pacienta stabilizovat.

Prevence potíží s chrupem je přitom relativně snadná-základem jídelníčku drobných hlodavců by mělo být kvalitní seno, vše ostatní slouží jako doplňkové krmivo, aby bylo zvířátko donuceno hodně žvýkat a tím si zuby obrušovat. K okusu lze doporučit větvičky ovocných chemicky neošetřených stromků či ohoblovaná nenatřená dřívka. Platí zde logická úvaha-energeticky bohaté krmivo=nižší příjem potravy=pomalejší obrušování stále dorůstajícího chrupu=přerůstání chrupu=nižší příjem potravy, hladovění a porucha metabolismu. Svůj podíl má také ztráta podpory kosti čelisti v důsledku snížení obsahu vápníku v krmné dávce. Přilepšováním tedy svému hlodavci spíš škodíte. U morčat je také nutné dodržovat minimální denní dávku vitaminu C (5mg/kg na den, při zdravotních potížích až 30 mg/kg).

Dalším doporučením je nepoužívat zvířata s těmito problémy v chovu, zvláště pokud došlo k těmto potížím už v mládí, hrozí totiž přenosu této vady na potomky.

Ze všeho výše uvedeného plyne, že šance na dobré řešení problémů s chrupem je jen při včasném předvedení pacienta. Pokud tedy doma chováte hlodavce a máte podezření na potíže s příjmem potravy, neváhejte ho donést k veterináři, který se dané problematice věnuje.

Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz