VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace ORTOPEDIE

PRAKTICKÉ KURZY A SEMINÁŘ ESVOT VE VÍDNI 2013

MVDr. Jiří Jahoda, Veterinární klinika Medipet

26.-28. září 2013 uspořádala Evropská asociace veterinární ortopedie a traumatologie (ESVOT) na vídeňské Veterinární univerzitě setkání, jehož součástí byly po dva dny praktické kurzy pro veterinární lékaře a třetí den byl věnován semináři o nejnovějších poznatcích u dysplazie kyčelního kloubu psů.

Praktické kurzy zaštítěné zainteresovanými firmami byly věnovány posledním chirurgickým technikám v psí ortopedii, např. totální náhradě loketního kloubu, karpální artrodéze (PCA/PARCA), dvojité osteotomii pánve (DPO), zajištěnému hřebování, náhradě kladky kosti stehenní (PGR) a dalším. Osobně jsem absolvoval dva praktické kurzy věnované chirurgickým procedurám při řešení ruptury předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Oba kurzy proběhly též prakticky na kostních modelech a vedli je jejich samotní autoři. Lektorem kurzu TTA Rapid byl Yves Samoy, kurzu modifikované Maquetovy techniky MMP pak Malcolm Ness.

Sobotní seminář Dysplazie kyčle dnes zahájil John Innes. Jeho prezentace o genetickém testování na dysplazii kyčelního kloubu odrážela ještě pro publikace neuzavřená data současných testů u labradorských retrívrů v Evropě, zpracovaných španělskou laboratoří Bioiberica. Výsledky vyšetření této laboratoře jsou již dnes využívány v chovných programech testovaných jedinců. Testy se provádí do 14. týdne věku. U středně a vysoce rizikových zvířat je doporučen pohyb na vodítku, neklouzavý povrch a kontrola růstu a váhy. Z chirurgických procedur přichází v úvahu pubická symfysiodéza do 16. týdne věku. Další klinické studie se rozbíhají u plemen zlatý retrívr a německý ovčák.

Aldo Vezzoni hovořil o všech současných metodách časné diagnostiky dysplazie kyčelního kloubu včetně využití měření úhlu redukce a subluxace Slocumovým elektronickým goniometrem.

Na indikace, kdy u dysplazie kyčelního kloubu využít chirurgickou léčbu u dospělých psů, se zaměřil Loic Déjardin. Upozornil na to, že je třeba léčit daného psa, ne jeho rentgenologický snímek. Pacient by měl být před konečným rozhodnutím o operaci důkladně klinicky a neurologicky vyšetřen, aby se vyloučily i možné jiné příčiny kulhání, případně u více problémů stanovit priority a následný postup léčby. Nevhodní k chirurgickému řešení jsou pacienti chorobně obézní.

Indikace a výsledky juvenilní pubické symfysiodézy (JPS) prezentoval Aldo Vezzoni. Ta se provádí ve stáří 3-5 měsíců k zastavení nebo redukci rozvoje dysplazie a následně osteoartrozy. JPS není účinná u mladých psů s těžkým RTG nálezem. Je zde nutná časná diagnostika, chybou je vyčkávat na klinické příznaky onemocnění. Nejnověji lze JPS provádět použitím skob místo elektrokauterizace . Po přednášce se rozpoutala poměrně dlouhá diskuze o etické stránce JPS a možnému zařazování takto ošetřených psů do chovu, jelikož po elektrokauterizaci nemusí být tento časný zákrok později zřetelný. A právě na otázku, jak detekovat z RTG snímku, zda-li byl pacient ošetřen metodou JPS, odpověděla svou prezentací prezidentka ESVOT Bernadette von Ryssen .

Po srovnání výsledků metod dvojité a trojité osteotomie pánve Brianem Bealem pak mluvil Peter Böttcher o využití artroskopie pro zlepšení výběru pacientů na dvojitou osteotomii pánve.

Odpolední část semináře patřila totálním náhradám kyčelního kloubu. Randy Boudrieau prezentoval zkušenosti s náhradami u juvenilních jedinců. Proč využívají právě takový či jiný systém pro totální náhradu kyčelního kloubu postupně obhajovali William Liska v případě cementovaných endoprotéz, Michael Kowaleski ústy Randyho Boudrieaua v případě hybridních systémů nebo CFX-BFX, Bruno Peirone u ZCTHR(bezcementových) a Hamish Denny u systému Helica.

Vídeňské setkání ESVOT mě nadchlo získanými poznatky, které si do naší praxe odnáším. Asociace zajistila na tuto akci skutečné lídry veterinární ortopedie z Evropy i USA. A prostředí vídeňské univerzity i Vídně samotné - velmi příjemné. Ve starobylém centru Vídně se také konala pro účastníky společenská večeře.

Veterinární klinika Medipet Zlín - Praktické kurzy a seminář ESVOT ve Vídni
Veterinární klinika Medipet Zlín - Praktické kurzy a seminář ESVOT ve Vídni
Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz