VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace ONKOLOGIE

Nádorová onemocnění malých zvířat jsou velmi častá, zejména s jejich přibývajícím věkem.

Klinicky se nádorová onemocnění projevují různě. Majitelé si nejčastěji všimnout nádorů, které se objeví na povrchu těla. Buď jako útvary rostoucí na kůži nebo v podkoží. Nádory však často způsobují i celkové příznaky. K projevům nádorového růstu patří zejména hubnutí, nechutenství, apatie, zvracení, průjmy, problémy s dýcháním, kašel, kulhání, nervové příznaky a to v závislosti na lokalizaci a typu nádoru.

Diagnostika nádorového onemocnění zahrnuje podrobnou anamnézu a kompletní klinické vyšetření. Dle nálezů a lokalizace se dále provádí podrobnější vyšetření. V případě nádorů kůže a podkoží hraje významnou roli cytologické vyšetření. Odběr vzorků na cytologické vyšetření se provádí pomocí tenkojehelné biopsie. Toto vyšetření není nikterak bolestivé, jde pouze o opakovaný vpich jehlou do postižené oblasti, čímž se odebere vzorek tkáně/buněk. Pacienti zvládají tento odběr většinou bez problému, bez nutnosti sedace. Takto odebraný materiál se dále barví a vyšetřuje pod mikroskopem. U řady nádorů se dá na základě cytologie (morfologie buněk) stanovit základní diagnóza, která však tímto vyšetřením nekončí. Většinou je potřeba dalších metod pro stanovení definitivní diagnózy a zejména prognózy. V případě nádorů, které nejsou viditelné na povrchu těla, je potřeba využít zobrazovacích metod. Pro vyšetření břicha se používá ultrasonografického vyšetření. Pro zobrazení hrudníku a plic se nejčastěji využívá rentgen. Pro zhodnocení celkového zdravotního stavu se dále provádí vyšetření krve a moči. Některá nádorová onemocnění se mohou typicky projevit již v krevním obrazu. Definitivní diagnózu však často stanoví až histologické vyšetření. K tomuto vyšetření se vzorek odebírá buď pomocí chirurgického odstranění útvaru nebo biopsií. Pro stanovení prognózy a volby optimální terapie se dále využívají doplňková vyšetření (vyšetření kostní dřeně, průtoková cytometrie, PARR PCR klonalita...). V případě složité lokalizace jsou indikovány zobrazovací metody jako je magnetická rezonance (MRI), počítačová tomografie (CT) či scintigrafické vyšetření (PET).

Terapie nádorů se volí na základě diagnózy. Existuje více možností. Mezi základní patří chirurgie, chemoterapie a radioterapie.

Chirurgie je metodou volby u mnoha nádorů. Aby měla tato metoda léčebný smysl, musí být nádor odstraněn celý s několikacentimetrovým okrajem a dostatečnou hloubkou, zejména u zhoubných nádorů. Pokud není nádor odstraněn celý, stává se tato metoda pouze paliativní tj. zlepší kvalitu života, ale nevyléčí. O zhoubných nádorů bývá chirurgie často doplněna adjuvantní chemoterapií či radioterapií.

Chemoterapie se dnes využívá u zvířat stejně rutinně jako u lidí. U některých nádorových onemocnění je metodou volby, zejména ;u hematoonkologických onemocnění jako je např. lymfom. Dále se využívá jako doplňková léčba u nádorů, které nejdou kompletně chirurgicky odstranit nebo při výskytu metastáz. Chemoterapie je u zvířat většinou dobře tolerována, mnohem lépe než u lidí. Výskyt vedlejších účinků bývá minimální. Pokud se některé vyskytnou jsou dobře zvládnutelné symptomatickou terapii. Chemoterapie probíhá na základě různých chemoterapeutických protokolů, a to od podávání samotných tablet až po infuzní aplikace v týdenních intervalech.

Radioterapie (ozařování) se využívá zejména u neoperabilních nádorů, které se dají touto metodou zmenšit do velikosti vhodné k chirurgii, případně alespoň sníží bolestivost nádoru. Dále se využívá u nádorů, které nejsou chemosenzitivní tj. nereagují na podávání chemoterapeutik. Radioterapii zajišťují pracoviště v Praze, ve Vídni a Budapešti.

Onkologická léčba bývá navíc doplněna podpůrnými přípravky, které zlepšují kvalitu života.

V rámci onkologických pacientů na našem pracovišti zajišťujeme:

 • komplexní diagnostiku
  - cytologické vyšetření útvarů
  - kompletní vyšetření krve
  - sonografické vyšetření
  - rentgenologické vyšetření
  - biopsie
  - histologické vyšetření
  - doplňková laboratorní vyšetření
 • chirurgická terapie
 • chemoterapie
 • spolupracujeme s dalšími odborníky v tomto oboru
Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz