Oftalmologie, veterinární oční lékařství

Odborný garant
MVDr. Melánie Mošťková

Veterinární oční lékařství je dynamicky se rozvíjející obor veterinární medicíny, který v České republice doznal v posledních letech značného pokroku a jeho vývoj úroveň je srovnatelná se světem.

Pracovní náplní specialisty veterinárního očního lékaře je řešení zdravotních problémů oka, které jsou mnohdy podobné jako onemocnění očí u lidí. Často se pak v naší ordinaci setkáváme se zeleným nebo šedým zákalem, nádory, vrozenými defekty víček, zánětlivými onemocněními, poruchami funkce slzné žlázy, degenerativními onemocněními sítnice, rohovkovými vředy a mnohými dalšími.

Je naším prvořadým zájmem od roku 1997, aby Veterinární klinika Medipet poskytovala služby v oblasti veterinární oftalmologie na špičkové úrovni.

Pro udržení současného vysokého standartu poskytovaných služeb se nejen pravidelně zúčastňujeme odborných kongresů s oční problematikou doma i v zahraničí, ale také sami organizujeme vzdělávací semináře pro praktické veterinární lékaře z celé republiky. Zlín tak navštívil u příležitosti pořádání kongresu Glaukom pro veterinární lékaře sám prof. Bedford z Anglie, MVDr. Beránek ze Specializovaného očního pracoviště Pardubice pak na naší klinice vedl po pět let praktické workshopy. I nadále se specialisty oftalmology spolupracujeme a publikujeme původní články v odborných časopisech.

V současné době zajišťuje v oblasti veterinární oční medicíny naše zlínské pracoviště tyto okruhy služeb:

1. Diagnostický servis

2. Chirurgický servis