VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace OFTALMOLOGIE

VYŠETŘENÍ ŠTĚRBINOVOU LAMPOU

specializace OFTALMOLOGIE - štěrbinová lampa Nebývalý rozvoj veterinární oftalmologie, který zaznamenáváme v současné době, sebou nese také stoupající nároky na přístrojové vybavení ordinací poskytujících vysoce specializovaná oční vyšetření zvířat chovaných ze záliby. Je zcela přirozené, že se na našem pracovišti snažíme na tuto skutečnost reagovat. Jednak účastí na odborných kongresech a praktických kursech, ale i postupným pořizováním nových diagnostických přístrojů.

V minulém roce jsme měli možnost absolvovat vysoce kvalitní odborný seminář, věnovaný technice vyšetření štěrbinovou lampou. Tato odborná akce, konaná v Hradci Králové pod vedením zahraničního lektora byla prvotním impulsem pro zavádění této diagnostické metody i v naší veterinární ordinaci. V současné době máme možnost využívat k diagnostice přenosnou štěrbinovou lampu, která umožňuje velké množství vyšetřovacích poloh a je tak dobře přizpůsobitelná zvířecímu pacientovi bez nutnosti použití sedace.

Jaký je princip vyšetření štěrbinovou lampou?

Štěrbinová lampa je optická sestava, obsahující na jednom svém rameni binokulární biomikroskop s možností zvětšení 10 x a více. Na druhém rameni přístroje se nachází světelný zdroj, který je pohyblivý a umožňující změnu úhlu osvětlení. Před světelný zdroj lze předřadit různé barevné filtry, z nichž je nejdůležitější modrý kobaltový filtr, určený k pozorování zbarvení různých očních tkání fluoresceinem. Při vlastním vyšetření vychází z přístroje úzký paprsek světla umožňující detailní a velmi precizní vyšetření tkání předního segmentu oka. Při rozšířené zornici a použití specielní vyšetřovací čočky lze stereoskopicky vyšetřit i oční pozadí pacienta. Společným použitím štěrbinové lampy a gonioskopické čočky docílíme detailního vyšetření filtračního úhlu, které je nezbytnou součástí diagnostikého postupu u pacientů s glaukomem.

Kdy zejména provádíme vyšetření štěrbinovou lampou?

  • jako součást vyšetřovacího protokolu dědičných očních vad
  • detailní vyšetření očních víček a řasnatého okraje víček
  • podrobné vyšetření spojivky oka
  • hloubkové vyšetření všech vrstev rohovky
  • vyšetření stavu přední oční komory a jejího obsahu
  • přesná lokalizace zákalů na čočce
  • identifikace zkalení v přední části sklivce
Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz