VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace OFTALMOLOGIE

ROHOVKA A JEJÍ ONEMOCNĚNÍ

MVDr. Václav Halm Veterinární klinika Medipet Zlín

 Rohovka (cornea) je průhledná a pevná vrstva oka, která tvoří v jeho přední části zevní obal. Průhlednost je dána absencí cév a pigmentu, obsahem vody a vysoce organizovanou stavbou kolagenu. Výživa rohovky je zajišťována pomocí okolních kapilár, slz z vnější strany a pomocí komorového moku ze strany vnitřní. I přes chybění cév je rohovka vybavena bohatou nervovou pletení a je velmi citlivá.

Samotná rohovka je složena ze čtyř vrstev: epitel rohovky, vnější bazální membrána, stroma neboli tělo rohovky, vnitřní Descemetova membrána a endotel. Na těchto strukturách můžeme pozorovat změny, které jsou předzvěstí poškození nebo jiného onemocnění. Velmi častou, i pro laika pozorovanou změnou, může být zakalení neboli změna průhlednosti rohovky, tzv. edém rohovky. Ten je dán poruchou funkce endotelu nebo epitelu rohovky. Dalšími změnami průhlednosti rohovky je vrůstání cév (vaskularizace), pigmentace, tvorba jizev, usazování abnormálních látek nebo prosakování buněk zánětu. Prvními příznaky při poškození rohovky může být světloplachost zvířete, přivírání víček, slzení, výrazný výtok z očí, zarudnutí očních struktur a již zmíněná změna průhlednosti rohovky. Oftalmologickou diagnostiku poté zahrnuje vyšetření s použitím světelného zdroje nebo štěrbinové lampy, barvící metody zvýrazňující rozsah poškození rohovky, slzný test pro zjištění jejich produkce, cytologie nebo bakteriologická a mykologická kultivace.

Častým onemocněním zvířat je zánět rohovky (keratitis), který vzniká buď přímo v rohovce na oku nikterak neporušeném nebo se přidružuje k jinému onemocnění oka. Podle lokalizace, rozsahu a průběhu se záněty dále klasifikují a rozlišují. Právě od určení správné diagnózy se dále odvíjí terapie a často i výsledek léčby.

Povrchový zánět rohovky (keratitis superficialis) bývá nejčastěji způsoben přímým poraněním rohovky, cizími předměty ve spojivkovém vaku (osina), chemickými vlivy nebo infekcemi. Příčinou také mohou být u predisponovaných plemen chybná postavení víček nebo řas, které trvale dráždí přední stěnu rohovky. Majitel si nejprve všimne zarudnutí spojivky, slzotoku a přivírání víček. V pozdějších stádií dochází k šedobílému zakalení rohovky. Při terapii je důležité odstranění vyvolávající příčiny, po které dochází k rychlému hojení epitelu rohovky. Při dlouhodobém dráždění u brachycefalických plemen s velkou víčkovou štěrbinou (mops, ši-tzu, pekinéz), při chybném postavení víček, syndromu ,,suchého oka‘‘ nebo chybnému růstu řas se zánět rohovky prohlubuje a stává se těžce zvladatelným. K místu nejtěžšího poškození rohovky vrůstají cévy. Ty s sebou přinášejí jak buňky zánětu, tak tmavý pigment. Někdy můžeme pozorovat výskyt jemné granulační tkáně (pannus corneae). Podobné klinické příznaky jsou pozorovány při nedostatečné produkci slz a rozvoji keratoconjunctivitis sicca. V konečném stádiu bývá rohovka často v celém rozsahu černě pigmentovaná a neprůhledná. Při terapii je nezbytné odstranění příčina, antibiotická clona a aplikace umělých slz. Vyplavování pigmentu lze podpořit aplikací cyklosporinu nebo kortikosteroidů. V případech, kdy uložený pigment způsobuje korneální slepotu, bývá indikováno chirurgické odstranění části pigmentované stěny (superficiální keratektomie). Při neodstranění vyvolávajícího faktoru je nutno počítat s recidivami.

Zvláštní formou povrchového zánětu je keratitis superficialis chronica. Vyskytuje se především u plemene německý ovčák. Vyvolávající příčina není zcela známá, uvažuje se ale o vlivech autoimunitních poruch a účinků UV záření. I zde dochází k rozvoji silné pigmentace a vaskularizace rohovky, která často vyústí v rozvoj granulační tkáně. I při zahájení včasné terapie bývá šance na úplné vyléčení nízká, s ohledem na časté recidivy.

Hluboký zánět rohovky (keratitis intersticialis et profunda) postihuje vlastní hmotu (stroma) a nejčastěji bývá způsoben endogenními vlivy, jako je infekce virová, bakteriální či mykotická, intoxikace, přímé poškození nebo přestup zánětu s okolních struktur, systémová onemocnění a infekční metastázy. Často dochází k celkovému zakalení rohovky a silné vaskularizaci, výrazné boletivosti a přivírání víček. Infekce může přejít až do přední oční komory a na cévnatku (uveitis). Konzervativní terapie je založena na odstranění příčiny vzniku onemocnění, aplikaci širokospektrálních antibiotik a mydriatik jako prevence vzniku srůstů v oku a snížení bolestivosti. Chirurgická terapie se upřednostňuje při výrazné ztrátě epitelu a stromatu rohovky, kdy se rozvijí tzv. vřed rohovky (ulcus corneae). Při neléčení tohoto onemocnění může dojít k fatálním komplikacím jako je celkový zánět oka, glaukom, srůsty v přední oční komoře či protržení rohovky (perforace). Tyto pak vedou k nevratné ztrátě vidění. Z chirurgických metod lze použít překrytí vředu třetím víčkem, spojivkovým štěpem nebo dočasným sešitím očních víček (tarsorafie). Zmíněné metody současně doplňujeme o aplikaci antibiotik a látek, potlačující zánět a bolestivost očních struktur. Dalšími závažnými případy jsou také hluboké a perforující rány rohovky, které vyžadují včasné ošetření. Příčinou nejčastěji bývá poranění o ostrý předmět, střela nebo kousné či sečné poranění při kontaktu zvířat. V případech menších a zvladatelných zranění se po důkladné desinfekci provede sešití rohovky, které může být doplněno o výše zmíněné překrytí rány. Nutná je celková i lokální aplikace antibiotik, látek proti bolesti a látek na roztažení zorničky. Závažnou komplikací ovšem může být celkový zánět oka a přilehlých struktur, obvykle ohrožující život pacienta. V takových případech a u ran s výraznou destrukcí očních tkání se doporučuje odstranění oční koule.

V menší míře se u rohovky zvířat vyskytují také dystrofické a degenerativní změny. Většinou se jedná o ohraničené zákaly specifického charakteru s odlišnými klinickými příznaky. Vyvolávajícími faktory bývají chronické záněty nebo infekce, celkové metabolické onemocnění, stáří pacientů, porucha hojení a růstu rohovky. Často je příčina zcela neznámá. Výsledkem bývají trvalé jizvy či ložiska tuků, cholesterolu a vápníku.

Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz