VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET

PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA ZLÍN

Česky English Deutsch

Pohotovostní služba:

577 222 737

Veterinární klinika Medipet Zlín - specializace KARDIOLOGIE

DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ SRDCE

V rámci diagnostiky vrozených i získaných srdečních vad poskytujeme následující služby: RTG vyšetření hrudníku, EKG, ultrazvukové (sonografické) vyšetření srdce a hematologické a biochemické vyšetření krve.

Základem pro posouzení stavu srdce, dýchacích cest, plicní tkáně, i celého hrudního prostoru je rentgenologické vyšetření.Ve vztahu k srdečnímu selhání nám poskytne především informace o celkové velikosti srdce a o poměru velikostí jeho levé a pravé poloviny.Dále nám umožní posoudit náplň plicních cév a stav vzdušnosti plicní tkáně.Při srdečním selhání dochází velmi často k hromadění tekutiny v plicních sklípcích (edém plic“), což se na rentgenovém snímku projeví zastíněním plicního pole.

EKG je důležité především k posouzení funkčního stavu srdečního svalu.Je nejdůležitější metodou pro odhalení poruch srdečního rytmu (arytmií).Dále vypovídá o funkčním zatížení jednotlivých srdečních oddílů a o stavu okysličení srdeční svaloviny (myokardu). Pomocí EKG lze také snadno rozpoznat infarkt myokardu.

Sonografické vyšetření srdce je nejpřesnější metodou pro stanovení velikosti jednotlivých srdečních dutin a síly srdečních stěn.Umožňuje nám také posoudit stažlivost srdeční svaloviny.Pomocí speciálního sonografického vyšetření, tzv.doppleru, umožňujícího přímé zobrazení proudění krve, můžeme přesně diagnostikovat vady srdečních chlopní a defekty v přepážkách mezi srdečními předsíněmi či komorami. 

Vyšetření krve má význam především pro posouzení komplikujících změn, které mohou doprovázet srdeční selhání.Jednou z nejčastějších komplikací srdeční nedostatečnosti je selhání ledvin nebo jater.

Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že každá z popsaných metod nám umožňuje stanovit jiné parametry srdeční aktivity a krevního oběhu.Proto při stanovení správné diagnózy se musíme opírat o výsledky několika metod současně, což vyžaduje především dokonalé vybavení specializovaného pracoviště.

Veterinární ordinace Medipet
facebook Veterinární klinika Medipet
ČAVLMZ
AAHA
ESVOT
ECVO
ESVC

Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká republika

úvod / kontakt / medipet@post.cz